Δευτέρα, 17 Μαΐου 2010

Παραβίαση του απορρήτου της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και της ιδιωτικής προφορικής συνομιλίας και δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων στο blogging!Πολλοί μίλησαν για δεοντολογία του blogging.
Kαι πολλοί υπερθεμάτισαν στο ότι οι bloggers πάνω απ' όλα πρέπει να τηρούν έναν κώδικα αλληλοσεβασμού, αξιοπρέπειας, πιστότητας σ' αυτά που γράφουν και πάνω απ' όλα τήρησης του απορρήτου του διαδικτύου και των προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων των πολιτών και φυσικά και των "συναδέλφων" τους συμπλόγκερ. Πόσοι όμως τηρούν τον κώδικα αυτό σήμερα??

Είναι γεγονός ότι κατά καιρούς παρακολουθούμε στη μπλογκόσφαιρα επιθέσεις του ενός κατά του άλλου, προσωπικές και δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων ή ακόμα και ιδιωτικών συνομιλιών, μεταξύ τρίτων, μέσω του διαδικτύου (gmail, google talk ή chats) για το μόνο λόγο ότι κάπου, κάποτε, κάποιοι μπλόγκερ διαφώνησαν μεταξύ τους, είτε σε κοινωνικά ή πολιτικά θέματα ή ακόμη και σε προσωπικό επίπεδο.

Κατά τη γνώμη μου πρόκειται για το χείριστο είδος του blogging, για κιτρινισμό και φασισμό θα έλεγα, που εκτός από την παράβαση του κώδικα δεοντολογίας συνεπάγεται και παράβαση και ποινικών διατάξεων που αφορούν το απόρρητο των τηλεπικοινωνιών ή τη συκοφαντική ή και απλή ακόμη δυσφήμηση ενός ατόμου και επισύρουν ποινές φυλάκισης ή και κάθειρξης ακόμη.

Όμως ας δούμε τι είναι προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα για έναν άνθρωπο?

Με το άρθρο 2 του ν. 2472/1997 (με τον οποίο έγινε ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ στο εσωτερικό μας δίκαιο).ορίζεται ότι α) "δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων" δηλαδή ο τόπος κατοικίας του, το τηλέφωνό του, το επάγγελμά του ή και το όνομά του, αν αυτό θέλει να το κρατήσει μυστικό. και β) "ευαίσθητα δεδομένα είναι τα δεδομένα που αφορούν στη φυλετική ή εθνική προέλευση, στα πολιτικά φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, στη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή, στα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες, καθώς και στη συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων".
Επομένως ο blogger που δημοσιοποιεί, χωρίς τη θέληση κάποιου, τα παραπάνω στοιχεία του, που αυτός θέλει να κρατήσει στο απυρόβλητο, φυσικά και παραβαίνει τον πρώτο και μέγιστο κανόνα δεοντολογίας του blogging που είναι ο σεβασμός του ατόμου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών του και ιδίως της ιδιωτικής του ζωής!! Πράγμα απαράδεκτο για τον οποιοδήποτε άνθρωπο που θέλει να είναι ακέραιος και να κινείται στα πλαίσια της αξιοπρέπειας και της συνέπειας σ' όσα διακηρύσσει.
Μέσα στα πλαίσια των παραπάνω θεμελιωδών ελευθεριών του ατόμου και της προστασίας της ιδιωτικής του ζωής, κινούνται φυσικά και τα άρθρα του Συντάγματος α) το άρθρο 9 που ορίζει ότι "η κατοικία του καθενός είναι άσυλο. Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστη" και β) το άρθρο 19, που ορίζει ότι "το απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι απόλυτα απαραβίαστο".

Εναρμονισμένο προς το Σύνταγμα είναι και το άρθρο 4 του παραπάνω ν. 2472/1997 που θεσπίζει το απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συγκεκριμένα ορίζει ότι:

1. "Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχονται μέσω δημοσίου δικτύου επικοινωνιών και των διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και των συναφών δεδομένων κίνησης και θέσης, όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, προστατεύεται από το απόρρητο των επικοινωνιών. Η άρση του απορρήτου είναι επιτρεπτή μόνο υπό τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθρο 19 του Συντάγματος.

2. Απαγορεύεται η ακρόαση, υποκλοπή, αποθήκευση ή άλλο είδος παρακολούθησης ή επιτήρησης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών δεδομένων κίνησης και θέσης, εκτός αν προβλέπεται άλλως από το νόμο.

3. Επιτρέπεται η καταγραφή συνδιαλέξεων και των συναφών δεδομένων κίνησης, όταν πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια νόμιμης επαγγελματικής πρακτικής με σκοπό την παροχή αποδεικτικών στοιχείων εμπορικής συναλλαγής ή άλλης επικοινωνίας επαγγελματικού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι και τα δύο μέρη, μετά από προηγούμενη ενημέρωση σχετικά με το σκοπό της καταγραφής, παρέχουν τη συγκατάθεσή τους."

Επομένως με βάση τις παραπάνω διατάξεις που παραπέμπουν στο απόρρητο των επικοινωνιών που προστατεύεται από τις διατάξεις του άρθρου 370Α του Ποινικού μας Κώδικα, "για την προστασία της ιδιωτικότητας, και το απόρρητο των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων", απαγορεύεται η παραβίαση του απορρήτου και πολύ περισσότερο η δημοσιοποίηση ιδιωτικής επικοινωνίας, μεταξύ τρίτων, με ηλεκτρονική επιστολή ή με συνομιλία σε gmail ή σε οποιοδήποτε chat, χωρίς τη συναίνεση και των δύο συνομιλούντων. Και δεν έχει σημασία φυσικά ότι όταν μιλά κάποιος σε chat ξέρει ότι καταγράφεται η συνομιλία του, αλλά ότι δεν ξέρει ότι αυτή η ιδιωτική επικοινωνία του, θα δημοσιοποιηθεί, χωρίς την έγκρισή του.
Οι ποινές που προβλέπονται είναι πολύ σοβαρές και αφορούν ακόμη και κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

Για ενημέρωσή σας παραθέτω αυτούσιες τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου 370Α Π.Κ.
Ποινική προστασία της ιδιωτικότητας
1. Όποιος αθέμιτα παγιδεύει ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο παρεμβαίνει σε συσκευή, σύνδεση ή δίκτυο παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας ή σε σύστημα υλικού ή λογισμικού, που χρησιμοποιείται για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών, με σκοπό ο ίδιος ή άλλος να πληροφορηθεί ή να αποτυπώσει σε υλικό φορέα το περιεχόμενο τηλεφωνικής συνδιάλεξης μεταξύ τρίτων ή τα στοιχεία της θέσης και κίνησης της εν λόγω επικοινωνίας, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.
Με την ίδια ποινή τιμωρείται η πράξη του προηγούμενου εδαφίου και όταν ο δράστης αποτυπώσει σε υλικό φορέα το περιεχόμενο της τηλεφωνικής επικοινωνίας του με άλλον χωρίς τη ρητή συναίνεση του τελευταίου.
2. Όποιος αθέμιτα παρακολουθεί με ειδικά τεχνικά μέσα ή αποτυπώνει σε υλικό φορέα, προφορική συνομιλία μεταξύ τρίτων ή αποτυπώνει σε υλικό φορέα μη δημόσια πράξη άλλου, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται η πράξη του προηγούμενου εδαφίου και όταν ο δράστης αποτυπώσει σε υλικό φορέα το περιεχόμενο της συνομιλίας του, με άλλον χωρίς τη ρητή συναίνεση του τελευταίου.
3. Με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών τιμωρείται όποιος κάνει χρήση της πληροφορίας ή του υλικού φορέα επί του οποίου αυτή έχει αποτυπωθεί με τους τρόπους που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 αυτού του άρθρου.

Τέλος να σημειώσουμε ότι στη νομολογία έχει κριθεί ότι ακόμη και αν δεν κατονομάζεται ρητά το πρόσωπο του οποίου δημοσιοποιούνται προσωπικά δεδομένα ή παραβιάζεται η ιδιωτικότητά του και δυσφημίζεται η προσωπικότητά του, αρκεί  η ταυτοποίησή του να προκύπτει με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και περιστατικά που παραπέμπουν σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο δύναται να αναγνωριστεί από τον κύκλο των γνωστών σ' αυτό ανθρώπων του.

31 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Τέλειο !
Δηλ. ακομα και χωρις να λεει όνομα κάποιος, μπορει να διωχθεί ποινικά !
Ουχου ! Αυτο ειναι καλόοοο νεο !

Διμ.

Aνεμος είπε...

Τέλος να σημειώσουμε ότι στη νομολογία έχει κριθεί ότι ακόμη και αν δεν κατονομάζεται ρητά το πρόσωπο του οποίου δημοσιοποιούνται προσωπικά δεδομένα ή παραβιάζεται η ιδιωτικότητά του και δυσφημίζεται η προσωπικότητά του, αρκεί η ταυτοποίησή του να προκύπτει με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και περιστατικά που παραπέμπουν σε συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο δύναται να αναγνωριστεί από τον κύκλο των γνωστών σ' αυτό ανθρώπων του.

Side21 είπε...

Καλά τα λένε οι νόμοι ...
Ποιός τους τηρεί άραγε !!!
Την καλημέρα μου ...

tzonakos είπε...

Το θέμα αυτο εχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αφορά όλους μας.
Ειναι απογοητευτικό που δεν βλέπω μεγάλη συμμετοχή στον σχολιασμό του !
Και μάλιστα δοσμένο καθαρά και κατανοητό νομιζω εύκολα.
Τι να υποθέσω ;
Οτι ολοι θεωρούν πως δεν τους ενδιαφέρει ;
Οτι αφορά άλλους ;
Ισως.
Ποιος ξέρει ;
Ομως θα φανεί πολυ χρήσιμο στο μέλλον, να ξέρουμε τι να κάνουμε, τι να μην κάνουμε.
Σαφώς οποιος βγάζει προσωπικά στοιχεία άλλου χωρίς την συναίνεσή του, παραβιάζοντας πρώτα την δεοντολογία και την όποια ηθική, παρανομεί και με βάση αυτη τη νομολογία μπορεί να βρει μπελάδες για τους οποίους θα φταίει ο ίδιος.
Για φαντάσου να φάς μεχρι και 10 χρόνια φυλακή επειδή ... εκανες τέτοιες εξυπνάδες !

Τέτοια θεματα ειναι θησαυρός για την μπλογκόσφαιρα.
Θα ηθελα να ρωτήσω μερικά επιπλέον πράγματα με μέηλ, σ ευχαριστώ.

- είπε...

μαριάννα, δεν φαντάζεσαι πόσο χρήσιμο είναι αυτό που ανάρτησες!
ένα μέιλ μου βρέθηκε ως στοιχείο απάνθρωπης συμπεριφοράς.
κλήθηκα να απολογηθώ!!!
η υπόθεση με έχει καταρακώσει. αλλά φυσικά ξέρω πως δε θα το αφήσω να περάσει έτσι. όλα κι όλα.

THE LONELY SKIPPER είπε...

οσο γερνω μαθαινω αλλα και φοβος με κυριευει νομοι,νομοι,νομοι.που μπορουν να σε στειλουν αλλου.η να σου κλεισουν το στομα ,τον αυθορμητισμο.την ελευθερια.

ξωτικό είπε...

όπως και όλοι οι άλλοι νόμοι που ξεκινάνε να περιορίσουν την ασυδοσία μπορούν να.... "παρεκτραπούν" και να περιορίσουν την ελευθερία έτσι κι αυτός νομίζω .

Μπορεί να γίνει μεγάλος φασισμός η ευκολία της ανωνυμίας
και όπως λένε καλύτερα 10 ένοχοι έξω απ'την φυλακή παρά ένας αθώος μέσα ...έ καλύτερα να μην μάθουμε (γρήγορα) μια μεγάλη αποκάλυψη ας πούμε παρά να είναι πανεύκολο να διασύρεται κάποιος....

Ανώνυμος είπε...

ΑΣΧΕΤΟ, ΑΛΛΑ ΑΞΙΖΕΙ..

Στη Βολιβία, μία από τις φτωχότερες χώρες της Λ. Αμερικής, την περασμένη Τρίτη ανακοινώθηκε ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, που από το 1996 ήταν τα 65 χρόνια, μειώνεται στα 58 χρόνια. Επίσης, οι ανώτατες συντάξεις (58 χρόνια με 35 χρόνια ασφάλισης) τριπλασιάζονται από τα 800 στα 2.400 μπολιβιάνος. Για την ιστορία, η Βολιβία είναι μία από τις χώρες της Λ. Αμερικής που αρνείται να πληρώσει το «κακό», φορτωμένο με τοκογλυφικά επιτόκια, χρέος της.

Συμπέρασμα; Όπως έλεγε και το τραγούδι, life is too short… Η ζωή είναι πολύ μικρή για να την εμπιστευόμαστε σε μεταρρυθμιστές.

Από το blog του KIMΠΙ (http://kibi-blog.blogspot.com)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ. ΑΞΙΖΕΙ !

Γενικώς τα άρθρα του ΚΙΜΠΙ "τσακίζουν" και ακονίζουν μυαλά.

Αγαπητή Μαριάνα -κατά τη γνώμη μου- θα άξιζε να κάνεις Link το Blog αυτό.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΘΤ

Μικρές ανάσες είπε...

Εσύ καλά τα λες αλλά όλοι κάποις στιγμή γίναμε θύματα ή χρησιμοποιήσαμε το ηλεκτρονικό μας "σπίτι" για να βγάλουμε τα αποθημένα μας, αλλά ας υπάρχει μια αξοιπρέπεια... Όχι ονόματα, έλεος πια...

marianaonice είπε...

@Ανώνυμε
Ναι δεν είναι ανάγκη να λέει το όνομα, αρκεί να ταυτοποιείται το πρόσωπο από συγκεκριμένα στοιχεία που δίνονται στη δημοσιότητα.

@Άνεμε
Έτσι ακριβώς! Και έχουν τιμωρηθεί συκοφάντες έστω κι αν δεν έχουν δημοσιεύσει ονόματα. Επίσης και οι αποζημιώσεις που μπορεί να ζητήσει ο συκοφαντηθείς και αυτός που προσβάλλεται η προσωπικότητά του με την παραβίαση της ιδιωτικότητάς του, είναι σημαντικές.

@Side21
Αν δεν τους τηρούν όμως έχουν τον κίνδυνο να υποστούν τις συνέπειες του νόμου.
Γι'αυτό ας τον έχουν υπόψη τους...
:))

marianaonice είπε...

@Τζονάκο μου
Όντως πιστεύω κι εγώ ότι το θέμα αυτό αφορά πολλούς στη μπλογκόσφαιρα. Γιατί τελευταία πληθαίνουν τα κρούσματα που κάποιοι αναρτούν σε ποστ ή σε σχόλια ευθείες επιθέσεις κατά συγκεκριμένων μπλόγκερ με τους οποίους έτυχε να διαφωνήσουν σε οποιοδήποτε θέμα και βγάζουν στη δημοσιότητα προσωπικά τους στοιχεία, πράγμα απαράδεκτο!
Ή δημοσιεύουν ιδιωτικές τους συνομιλίες και emails χωρίς την έγκριση του συνομιλούντος. Και μάλιστα ακόμη και σε προσωπικά ή ερωτικά θέματα που δεν αφορούν σε τίποτε τη μπλογκόσφαιρα.
Είναι επικίνδυνοι για τη μπλογκόσφαιρα και διασύρουν όλους τους μπλόγκερ. Το απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων του καθενός είναι συνταγματικά προστατευμενο και δεν έχει κανείς δικαίωμα να το παραβιάζει.
Και μη ξεχνάμε ότι ανεξάρτητα από το ποινικό υπάρχει πάντα και η απειλή του αστικού δικαστηρίου για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης που υφίσταται κάποιος από την προσβολή της προσωπικότητάς του.
Ό,τι θέλεις φίλε μου να ρωτήσεις είμαι στη διάθεσή σου.
:))

@abttha μου
Σοβαρολογείς? Έμπλεξες με τέτοιου είδους μπλόγκερ?
Τι εννοείς ότι κλήθηκες να απολογηθείς?
το μέηλ είναι ιδιωτική επικοινωνία και κανείς δεν έχει δικαίωμα να το δημοσιοποιήσει χωρίς τη συναίνεσή σου. Ό,τι θέλεις @φίλη μου στείλε μου email, ίσως μπορώ να σου πω κάτι και να βοηθήσω.

@THE LONELY SKIPPER
Μαθαίνουμε σίγουρα, αλλά δεν είναι ανάγκη και να γερνάμε... χαχαχα!
Πάντως η ελευθερία μας δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σταματάει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου.

marianaonice είπε...

@ξωτικό
Έχεις δίκιο απόλυτο!
Φασισμός είναι αυτό, να αποκαλύπτουν τα προσωπικά σου δεδομένα και τις ιδιωτικές σου επικοινωνίες στη μπλογκόσφαιρα με αναρτήσεις, κρυμμένοι πίσω από την ανωνυμία τους ή και επώνυμα κάποιοι πιο θρασείς που δεν ξέρουν ίσως το νόμο.

@Ανώνυμε
Σ' ευχαριστούμε για την ενημέρωση.
Ενσωμάτωσα το λινκ που μας έδωσες στην ανάρτησή μου με τίτλο "Χώρες που μπήκαν στον εναγκαλισμό του ΔΝΤ", ως πιο σχετικό εκεί.
Πράγματι πολύ σημαντικά αυτά που λέει ο ΚΙΜΠΙ!
Και η Λατινική Αμερική νομίζω ότι θα αποδειχθεί ίσως πιο φρόνιμη από εμάς...
Και πάλι σ' ευχαριστώ.

- είπε...

μαριάννα, φανταζόμουν και ενοχοποιούμαι ακόμη στη σκέψη ότι δεν είμαι στο ύψος της επιστήμης μου, που τόσο αγαπάω. εκεί νομίζω πως όσο και να πονούσε, θα δεχόμουνα την όποια κριτική. κάποια ψυχή πήρε δικό μου μέιλ, με αυστηρά προσωπικά στοιχεία, και με κατήγγειλε ανυπόστατα βάσει του μέιλ.
εδώ θεωρώ ότι υπάρχουν δύο στοιχεία: αφενός με κατήγγειλε ανυπόστατα, γιατί αυτά που έλεγε ήταν δικό της θέμα, δεν ήταν δλδ μέσα στο μέιλ μου, αφετέρου όμως, αυτό που με γονάτισε ήταν ότι το ίδιο το προσωπικό μου μέιλ, ασχέτως περιεχομένου δημοσιοποιήθηκε σε ανώτερό μου στον τόπο εργασίας μου. ο πραγματικός κόλαφος ήταν αυτός, όχι το αν είχα δίκιο ή άδικο, πασιφανές, αφού κατηγορήθηκα για πράγματα που δεν είχα κάνει. ο κόλαφος είναι η ανελευθερία που ένιωσα. η καταράκωση είναι ότι δημοσιοποιήθηκε προσωπικό μου μήνυμα που κάποιος, χωρίς να με ρωτήσει, δημοσιοποίησε σε τρίτους.
πτώση δημοκρατίας. πτώση ελευθερίας.
πραγματική πτώση της κοινωνίας.
καταρακώθηκα όσο δε φαντάζεσαι.

marianaonice είπε...

@abttha μου
Καταλαβαίνω. Αυτή η δημοσιοποίηση μίας ιδιωτικής μας επικοινωνίας καταρρακώνει κάθε έννοια της ελεύθερης έκφρασης του ατόμου και της ελεύθερης επικοινωνίας του και παραβιάζει εκτός από το απόρρητο των "τηλεπικοινωνιών" γιατί εκεί υπάγονται και οι ιδιωτικές επικοινωνίες μέσω διαδικτύου, πάνω απ' όλα προσβάλλει την προσωπικότητα του ατόμου.
Έχε υπόψη σου ότι εφόσον απαλλαγείς, που εύχομαι να έχει ήδη γίνει, μπορείς να στραφείς κατά του ανθρώπου που σε προσέβαλε και να ζητήσεις με αγωγή χρηματική ικανοποίηση για ηθική σου βλάβη που ανάλογα με την προσβολή που σου έγινε μπορεί να κυμανθεί από 1.000 έως και 5 ή 6.000 τουλάχιστον Ευρώ, κατά τη συνήθη δικαστηριακή πρακτική.
Ό,τι χρειαστείς μη διστάσεις να με ρωτήσεις.
Φιλιά!!
:))

marianaonice είπε...

@μικρές ανάσες!!
Τώρα διαπίστωσα ότι ξέχασα να σου απαντήσω... :))
Μη με παρεξηγείς... ο έρημος ο χρόνος τα κάνει αυτά...
Αυτό λέω κι εγώ. Το ηλεκτρονικό μας σπίτι λειτουργεί μεν σαν προσωπικό ημερολόγιο κάποιες φορές, αλλά πρέπει πάντα να κινούμαστε στα όρια της αξιοπρέπειας και να μη ξεχνάμε ότι η δική μας ελευθερία σταματά εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου!

Γ.Ι.Δ.Α είπε...

http://igitha.blogspot.com/

Ανώνυμος είπε...

Εγινε..γίνετε...και θα γίνετε καλή μου Μαριάννα ,όσο κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο η απανθρωπιά..όσες ποινικές κυρώσεις..ή αγωγές κι αν ακολουθούν...πρίν λίγα χρόνια μεγάλο θέμα στο pathfinder αν θυμάσαι ψυχή μου...

Κι αυτό θα γίνετε όσο δεν σεβόμαστε ΠΡΩΤΑ τον εαυτό μας και μετά τον άλλο που μας εμπιστεύθηκε,η που έμαθε κάτι προσωπικό..κι αυτό για μένα είναι κατάντια της ανθρώπινης ύπαρξης!

Εύχωμαι όμορφη να είναι η μέρα σου!

@Φιλιά!

marianaonice είπε...

@Γ.Ι.Δ.Α
Καλώς ήλθες!

@ellen μου
Πραγματικά μεγάλη κατάντια να βγαίνουν στη φόρα προσωπικά σου δεδομένα που εσύ εμπιστεύτηκες σε πρόσωπο υποτίθεται της εμπιστοσύνης σου που μετά αποδείχθηκε εχθρός σου!
Φιλιά καλή μου!
Καλό ξημέρωμα!

ΙωάννηςΚ (πρώην ioannisk) είπε...

Χρησιμοποιώ τα πραγματικά μου στοιχεία στο μπλογκ μου και δεν με νοιάζουν οι τυχόν συνέπειες. Μόνο 1 φορά είχα "κόντρα" με άλλο μπλόγκερ και τον ειδοποιήσα, ο λόγος ήταν απλός: κατέκρινε σε ένα ποστ του πάρα πολύ αισχρά έναν άλλο μπλόγκερ και δεν του είπε τίποτα. Εγω το άφησα σχόλιο ότι ανέβασα σχετικό ποστ στο οποίο έλεγα τη διαφωνία μου με την υπόθεση.

marianaonice είπε...

@ΙωάννηςΚ (πρώην ioannisk)
Πολύ σωστά!! Κανένας δεν έχει δικαίωμα να βρίζει κάποιον γιατί διαφωνεί μ' αυτά που γράφει ή κάνει!
Μπορεί να διαφωνήσει με επιχειρήματα!
Και πράγματι θεωρώ μεγάλη κατινιά να γίνονται αναρτήσεις με σκοπό μόνο και μόνο να εξυβριστεί ή χλευαστεί κάποιο μπλογκ που δεν μας αρέσει για τον α΄ ή β΄ λόγο!
Αν δεν σου αρέσει κάτι δεν @πας από εκεί και δεν το διαβάζεις! Είναι απλά τα πράγματα!
Ή αν σε κάθε περίπτωση θέλεις να γράψεις μια άλλη άποψη, κάντο χωρίς να στοχοποιείς και χωρίς να βρίζεις!

ΙωάννηςΚ (πρώην ioannisk) είπε...

Αν το κάνεις τότε θα πρέπει να έχεις την αξιοπρέπεια να ειδοποιήσεις τον άλλο.

marianaonice είπε...

@Ιωάννη
Ούτε συζήτηση!!
Όχι σαν κάποιες φορές που μας στοχοποίησαν έναν συνεργάτη και συμπλόγκερ και εμένα και μάλιστα πρώην "καλοί φίλοι" με αναρτήσεις τους, χωρίς καν να μας ειδοποιήσουν, για το λόγο και μόνο ότι διαφωνήσαμε μαζί τους!!
Και έβγαζαν στη φόρα και προσωπικά μας στοιχεία που τους είχαμε εμπιστευτεί!
Και τελευταία το συνεργάτη μου αυτό-συμπλόγκερ, κάποιος/α μπλόγκερ δημοσιοποίησε ιδιωτική τους συνομιλία, την οποία έδωσε και ανάρτησε άλλος μπλόγκερ στο δικό του ιστολόγιο και εκεί έπεσε ο "όχλος" και να μη σου πω τι έγινε! Και εμείς κατά τύχη το είδαμε!!
Αυτά δεν αρμόζουν σε αξιοπρεπείς και συνειδητούς μπλόγκερ και πρέπει να τα στηλιτεύουμε και να τα απομονώνουμε.

ΙωάννηςΚ (πρώην ioannisk) είπε...

Τόσο χαμηλά δεν έχω πέσει και ελπίζω να μην πέσω ποτέ.

marianaonice είπε...

@Ιωάννη
Το πιστεύω ότι δεν θα πέσεις...
:))

ΙωάννηςΚ (πρώην ioannisk) είπε...

Μακάρι αλλά ποτέ μην λες ποτέ :)

ΙωάννηςΚ (πρώην ioannisk) είπε...

Το αβατάρ σου είναι η κόρη σου;

marianaonice είπε...

@Ιωάννη
Όχι φυσικά...
Είναι μια δική μου παιδική ...απεικόνιση... που μοιάζει και στην κόρη μου.
χαχαχαα!!

Λινα είπε...

Πολύ ενδιαφέρον το άρθρο αυτό marianaonice μου, μπράβο..

Είναι καλό να ξέρουμε όλοι τα όρια της ανωνυμίας και της ελευθερίας, και όχι, δεν ειρωνεύομαι..

Έχουμε το δικαίωμα να εκφράζουμε την άποψη μας, να διαφωνούμε, όχι όμως και το δικαίωμα μέσω της όποιας αυτής χ,ψ άποψης να καταφερόμαστε εναντίων άλλων..

:|

marianaonice είπε...

@Λίνα μου
γι' αυτό τα γράφω για να ξέρουμε τι μας επιτρέπεται και τι όχι και που αρχίζει η ελευθερία μας και που σταματά η ελευθερία του άλλου.

Ανώνυμος είπε...

υπέροχη υποβάλει, πολύ κατατοπιστική. Αναρωτιέμαι γιατί το αντίθετο εμπειρογνώμονες του τομέα αυτού δεν παρατηρούν αυτό. Θα πρέπει να συνεχίσετε το γράψιμό σας. Είμαι σίγουρος, έχετε μια τεράστια βάση των αναγνωστών ήδη!

marianaonice είπε...

@Ανώνυμε
Σ΄ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια.

Όταν κοιτάς από ψηλά την ανατολή !!